Browsing Tag

in 3D nghệ thuật

in 3D & nghệ thuật đường phố

in 3D thật sự tạo một diện mạo mới cho những tác phẩm tranh ảnh thường ( 2D). Đặc biệt, những ai muốn tạo ra khác biệt bằng cách in ảnh 3D tự sướng, hay còn gọi là in 3D tượng mini,...  Với sự tài trợ của Render3DArt, một họa sĩ đã biến các…